facköversättningar av professionella

översättning

vårt översättningskontor hör sedan trettio år till de mest renommeradeÖversättningskontor på den tyska marknaden för service till och från alla främmande språk som t.ex. engelska, spanska,arabiska, kinesiska,tyska etc. Under dessa år har vi samlat erfarenheter och kunskaper inom områdena översätta, tolka och Undervisning för företag som våra kunder alltid har förtroende för. Härtill tolkar och översätter våra översättningskontor till och från alla språk språk i världen. Grunda dina projektplanering angående språk på vår tillförlitliga service och kompetenta och personliga rådgivning i vårt översättningskontor.

fackområden

En översättning kan rent språkligt sett nog vara så briljant och elegant formulerad, men utan översättarens fackkunskaper kan en hög kvalitet av Översättningar inte garanteras. översättningskontor erbjuder översättningar med en kombination av språklig perfektion och fundamentala fackkunskaper i alla fackområden såsom ekonomi,teknik, juridik, sport, reklam, dokument etc. Övergångarna flyter samman, för i typsatsen förenas juridisk fakta ofta med tekniska detaljer. Vid kontraktsskrifter kan man endast garantera en perfekt översättning,ifall översättaren har goda fackkunskaper inom juridik och ekonomi. Ha förtroende till vår översättningsservice som ställer in sig på din individuella behov både rent språkligt och fackmässigt.

språk

Unser översättningskontorerbjuder språklig och fackmässig kvalitet inom fyra väggar. Översättningar till Språkkombinationer tyska /engelska, tyska /franska, spanska /tyska, franska / tyska, engelska / franska, engelska / svenska, franska / spanska eller andra kombinationer. Vi ställer för varje önskad språkkombination lämplig facköversättare till förfogande som översätter till sitt modersmål. Översättningar kan även göras av översättare hemifrån i vardera land, t.ex. i Brasilien, Ryssland, Kina och många andra länder. Ring till oss eller fyll i Online Förfråganformulär - en av våra rådgivare kommer att ta kontakt med dig så fort som möjligt, för att personligen under ett samtal kunna ge goda råd.
Våra nöjda kunder kommer från alla möjliga områden inom de ekonomiska områdena och den offentliga sektorn, allt från stora industriföretag, advokatskontor, reklambyråer och många fler branscher.Inom vår företagsfilosofi har kundernas belåtenhet första prioritet.

Service und garanti

Ta vid alla projekt med främmande språk vår service angående tematÖversättning och tolka i anspråk, för vid både översättningar och tolkarbete är det fråga om förtroende! Vi erbjuder vid varje förfrågan en professionell rådgivningsservice och för varje detalj en perfekt lösning. Behöver du inom 24 tim. en brådskande facköversättning? Behöver du en omfattande typsats över helgen, som ska översättas fråntyska till engelska? En konferens är att vänta: behöver du för dina utländska gäster simultantolk? Vi översättningskontor understödjer dig på bästa sätt vid alla ovan nämnda och liknande evenemang. Tack vare att nätet av filialer i hela Tyskland alltid finns i närheten, kan du alltid personligen ta vår service i anspråk. I våra översättningskontor görs alla facköversättningar uteslutande av diplomerade översättare resp. Kvalificerade facköversättare, för att garantera attöversättningarn, inte bara rent språkligt, utan även fackmässigt uppfyller de högsta kvalitetskraven. Ha tolkprojekt förtroende för vår tillförlitliga service. Vi skickar endast de bäst lämpade och fackmässigt mest kvalificerade tolkar till dina konferenser, affärssamtal, rättegångsdag etc. Vår företagsfilosofi baseras på tillförlitlighet, fackkunskaper, sekretess och ett mycket effektivt projektmanagement. På så sätt fullföljs alla uppdrag/order smidigt och inom utsatt tid.

Denna nivå beträffande språklig och fackmässig kvalifikation gäller självfallet även för vår konferenstolkar,konsekutivtolk och simultantolk. På så sätt garanteras att mötet, konferensen eller övriga evenemang blir framgångsrika, där det behövs facktolk/tolk

din tillförlitliga partner för: