Hem  
 
®
översättning tyska engelska översättningsbyrå spanska finska översättare översättning tyska italienska översättning tyska spanska
GARANTI SERVICE FÖRFRÅGAN REFERENSER KONTAKT
japanska tyska facköversättning

Vår kvalitetsgaranti


Kvalitet och ämnesmässig expertis

Språk befinner sig i en ständig utvecklings- och förändringsprocess. För översättningar och vidareförmedling av uppdrag till våra tolkar är vi på denna översättningsbyrå därför måna om att så långt det går endast anlita vederbörligen kvalificerade facktolkar och facköversättare. Översättningarna görs av översättare som håller sig ständigt uppdaterade med den språkliga och ämnesmässiga vidareutvecklingen och med innovationer inom respektive fackområde (teknik, juridik, medicin, ekonomi etc.) och som tar hänsyn till dessa och kan omsätta dem språkligt.

Certifiering
Om du behöver en certifierad översättning kan vi ge dig en översättning som innehåller en konformitetsförklaring i enlighet med EN 15038.

Hemlighållande
Samtliga data och all information som vi erhåller från dig kommer att behandlas strängt förtroligt. Alla vårt företags medarbetare och översättare har i skriftlig form förpliktat sig att behandla allt material och alla dokument strängt förtroligt. Vid behov kan du få en skriftlig försäkran om hemlighållande.

Säkerhet och tillförlitlig projekthantering
Som kund hos översättningskontor erhåller du alltid dina översättningar punktligt till den leveransfrist som fastställts, i regel till och med redan tidigare. Vi är stolta över våra 30 år inom branschen för service på främmande språk och kan tack vare en flexibel och effektiv projekthantering färdigställa och leverera dina uppdrag på kortast möjliga tid. Vi kan även utföra arbete på natten, under veckoslut och helgdagar.

Kompetens genom erfarenhet
Sina språkkunskaper har varje översättare erhållit inom ramen för sina studier eller annan språkrelaterad utbildning. En fullvärdig facköversättning kräver dock mer än endast utmärkta språkkunskaper. För facköversättning krävs även djupgående kunskaper inom respektive ämnesområde. De översättare våra översättningsbyråer anlitar förenar dessa två grundläggande kvalitetskännetecken, vilka krävs för en god facköversättning: klanderfri behärskning av källspråk och målspråk såväl som gedigna kunskaper inom det valda fackområdet.

Med detta som utgångspunkt har vi kunnat utvecklas till att bli en tillförlitlig partner för flera välrenommerade företag inom ekonomi, industri, internationella organisationer, advokatsamfund, banker, försäkringsbranschen, reklamagenturer, organisationer och institutioner samt många företag även från andra branscher både inrikes och utomlands.
facköversättning, garanti