Beginpagina  
 
®
Vertalingen in Stuttgart, Munchen Vertaalbureau in Kiel, Norderstedt, Keulen Vertalers in Rostock, Heilbron Vertalingen in Wenen, Zurich, Bern Vertalingen in Moskou
GARANTIE SERVICE AANVRAAAG REFERENTIES CONTACT
vertaling

Onze kwaliteitsgarantie


kwaliteit en vakkundige knowhowTalen ondergaan een doorlopend ontwikkelings- en omvormingsproces. Bij het maken van onze vertalingen en bij de inzet van onze Tolken letten wij er als scherp op dat alleen overeenkomst gekwalificeerde Gespecialiseerde tolken uw vertaal- of tolkopdracht krijgen. De vertalingen worden gedaan door die in staat zijn om rekening te houden met de evolutie van de betrokken vakterminologie resp. de vaktaal en die op de hoogte zijn van de vakgebonden innovaties op het gebied van techniek, recht, geneeskunde, economie enz. en deze ook taalkundig correct kunnen omzetten.

Certificering


Als u een gecertificeerde nodig hebt, ontvangt u van ons een vertaling die een conformiteitsverklaring volgens EN 15038 bevat.

Verplichte geheimhouding


Alle informatie en gegevens die u ons bezorgt, worden streng vertrouwelijk behandeld. De medewerkers en van onze onderneming hebben zich er schriftelijk toe verbonden om alle ontvangen materiaal en documenten strikt vrtrouwelijk te behandelen. Indien dit nodig is ontvangt u een schriftelijke overeenkomst van geheimhouding.

Betrouwbaarheid en betrouwbaar projectbeheer


Als klant van Vertalingen kan u er altijd op vertrouwen dat u uw vertalingen stipt op het afgesproken tijdstip zal ontvangen en in de regel zelfs vroeger. Doordat wij al dertig jaar ervaring hebben als dienstverlener op taalgebied kunnen wij uw opdrachten, ondersteund door een flexibel en effectief projectbeheer, binnen de kortste leveringstermijn afwerken, ook met nachtwerk, weekendwerk of op feestdagen.

Competentie door ervaring


De talenkennis heeft elke vertaler verworden in de loop van zijn studies resp. een andere taalgerichte opleiding. Maar alleen op basis van een uitstekende talenkennis is nog geen hoogwaardige Vertalingen in diverse vakgebieden gewaarborgd. Hiervoor is ook een grondige vakkennis van het betrokken thema noodzakelijk. De vertalers van onz Vertaalbureaus verenigen deze twee elementaire kwaliteitskernmerken voor een gespecialiseerde vertaling van goede kwaliteit: een uitstekende beheersing van de bron- en doeltaal en een grondige vakkennis in het betrokken vakgebied.

In de loop der jaren kon ons bedrijf zich zo profileren als en betrouwbare partner voor tal van voorstaande bedrijven, industrile ondernemingen, internationale organisaties, advocatenassociaties, banken, verzekeringen, reclamebureuas, organisaties en intituten, maar ook val talrijke ondernemingen uit andere branches in binnen- en buitenland.
Vertalingen in diverse vakgebieden, met kwaliteitswaarborg